ИСТОРИЯ


Създаване

ССУ с ДГ за деца с увреден слух „Проф д-р Дечо Денев“ е създадено като първото частно училище за глухи деца в България през 1898 г. от немския сурдопедагог Фердинанд Урбих.

 / Фердинанд Урбих /

Неговата история е свързана с имената на министрите на просвещението Иван Вазов и проф. Иван Шишманов, проявили особено внимание към обучението и възпитанието на глухите деца. Като министър на Народното просвещение Иван Вазов издава разрешение за откриване на училището през 1898 г., което е отразено и в печата.

/ проф. Иван Шишманов /        / Иван Вазов /       


През 1906 г. е създаден Държавният институт за глухонеми в София с директор Фердинанд Урбих.

Първооснователи

Обучението на децата с увреден слух е немислимо без всеотдайни учители каквито са първите български сурдопедагози Панайот Медникаров, Г. Попиванов, Никола Касаков, Александър Райков, Иван Шинков и Дечо Денев - директор на училището, по-късно професор в Софийския университет.
/ проф. Дечо Жечев Денев /


Сграден фонд

Царица Елеонора оглавява фонд за подпомагане на глухи ученици и за набиране средства за построяване на училище.  Благодарение на средствата, събрани от този фонд, се построява сградата на училището за деца с увреден слух, където то се помещава и днес. Тази сграда има уникална архитектура, която е част от историята на стара София и е съобразена със специфичните особености на  обучението на децата с увреден слух.

Сградата е построена под формата на буква „У“ в чест на  създателя  на българската сурдопедагогика -  Фердинанд  Урбих. Построена е специално за деца с увреден слух от известен немски архитект, проектирал училището за деца с увреден слух в гр. Дрезден.


Сградата на нашето училище е на 5 етажа, които включват 3 учебни корпуса, 6 общежития, медицински център, стоматологичен кабинет, аудиологичен кабинет, център за рехабилитация на слуха и говора, детска градина, столова, кухня, физкултурни салони, училищни работилници и кабинети по кулинарство, шивачество, дървообработване, градина и кътове за отдих, има игротеки, компютърни кабинети и други.

Развитие

През 1956 г. към училището се основава първата в страната ни детска градина за глухи деца и първият слухов кабинет за ученици със слухови остатъци. Тук е открит и първият Център за рехабилитация на слуха и говора.

Ако в института на Ф. Урбих преди 108 години е имало само десетина ученика, сега в училището с детска градина се обучават над 300 деца на възраст от 2 до 19 години, които са с пълна или частична загуба на слуха, а някои и със съпътстващи увреждания.

Запазило най-добрите традиции и възприело съвременните световни тенденции в образованието на децата с увреден слух, днешното училище е осъществената мечта на своите създатели, а техните последователи мечтаят то да стане едно модерно европейско учебно заведение.


Повече за историята на българските училища, специализирани с обучението на деца и ученици с увреден слух, може да прочетете в статията НАЧАЛО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ГЛУХОНЕМИТЕ У НАС

Няма коментари:

Публикуване на коментар